translation missing: pl.general.general.skip_content

AW22 nowe wydania : Dodaj darmowy dodatkowy pasek do swojego zamówienia [kod: FREESTRAP]  

Obowiązek ujawnienia strony internetowej

 

Musisz wiedzieć, co następuje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych:

 • To Nordgreen ApS jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy od Ciebie.
 • To zapraszamy do kontaktu – Mail: gdpr@nordgreen.com.
 • Że celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest dostarczanie towarów lub usług Tobie i Twojej firmie oraz informowanie Cię o nowościach, funkcjach i opcjach produktów, patrz art. 5 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • To podstawą prawną (uprawnieniem) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, patrz art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdy zapisujesz się do naszego newslettera.
 • To podstawą prawną (uprawnieniem) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda na Twoje zamówienie, patrz art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • że podstawą prawną (uprawnieniem) do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest: w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez administratora danych lub osobę trzecią (chyba, że zastępują go interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) patrz art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawnie uzasadnionym interesem będącym podstawą przetwarzania jest marketing nowych usług/produktów.
 • To kategoria osobowa przechowywanych przez nas informacji jest ogólna (np. imię i nazwisko, adres, e-mail)
 • To ujawniamy lub pozostawiamy Twoje dane osobowe odbiorcom zewnętrznym, w tym naszym podmiotom przetwarzającym dane, doradcom i wszelkim partnerom niezbędnym do realizacji zadania.
 • To niektórzy z naszych podmiotów przetwarzających dane mogą znajdować się poza UE/EOG, ale wszystkie mają prawną podstawę przekazywania.
 • To dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie i ewentualnie z publicznie dostępnych źródeł.
 • To przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to zgodne z prawem w świetle duńskiej ustawy o księgowości, zasad udzielania zgody, przedawnienia i/lub innych przepisów.
 • To nie stosujemy profilowania osobowego w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji mogących w istotny sposób wpłynąć na prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz szereg praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz się z nami skontaktować.

 • Masz prawo do dostępu i sprostowania , tj. zawsze możesz zobaczyć wszystkie wprowadzone przez siebie dane na naszej platformie i poprawić/zaktualizować informacje.
 • Masz prawo zażądać usunięcia , tj. możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ze względów rachunkowych lub prawnych uznamy, że jest to konieczne do dłuższego ich przechowywania. Informacje są usuwane nie później niż w przypadku przedawnienia roszczeń majątkowych.
 • przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania, tj. możesz kontrolować wszelkie ograniczenia przetwarzania.
 • Masz prawo do sprzeciwu , tj. w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w inny sposób zgodny z prawem.
 • Masz prawo do przekazania informacji  (przenośność danych). Oznacza to, że zawsze możesz uzyskać dostęp lub otrzymać przesłane informacje.

 

 • Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć w wytycznych Duńskiej Agencji Ochrony Danych dotyczących praw osób, których dane dotyczą, które można znaleźć na stronie www.datatilsynet.dk.
 • Skarga do Duńskiej Agencji Ochrony Danych  Jeśli chcesz złożyć skargę, oczywiście z przyjemnością zostaniemy o tym poinformowani i zrobimy, co w naszej mocy, aby Cię usatysfakcjonować, ale zawsze masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, tel. +45 3319 3200 lub e-mailem da@datatilsynet.dk, więcej informacji na www.datatilsynet.dk.

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Kontynuować zakupy